Anita Chattergoon Ali

Hjertehealer, terapeut, klarsynt og medium.

Les mer om Anita

Om Healingens Hus

Healingens Hus er en non-profitt forening som i samarbeid med forskjellige aktører, brenner for å inspirere, veilede og støtte medmennesker på veien til mer livsglede, livslyst, livsvilje og livsengasjement.
 

Flere og flere mennesker er på søken etter indre mening, retning og et åndelig eller spirituelt fellesskap. Healingens Hus er et samlingssted hvor man deler erfaringer, får ny inspirasjon samt stoff til ettertanke og refleksjon på veien videre i livet.
 

I dag holder vi til i leide lokaler med en fast åpningstid på sju timer i uken. Her har vi samlinger med foredrag, samtale, meditasjon og gruppehealing. I tillegg foregår det healing og annen terapi på huset, samt kurs og andre aktiviteter fra innleide aktører.
 

Healingens Hus tilbyr et stillerom der man kan gå inn og få mulighet til å oppleve indre ro og healing. Huset inneholder også rom for åndelig kunst og kultur. Nytenkere og utøvere av menneskelig nærvær og samvær inspirerer oss via foredrag og workshops.


Siden 2012 er det en ledergruppe (som du ser i venstre kolonne) som alle er dypt engasjert i å stille sin kompetanse, indre opplevelser, visdom og erfaringer til rådighet for mennesker som gratis kan besøke Healingens Hus hver uke. 

 

Bakgrunn
Ideen oppsto ut fra et ønske om å skape et møtested for mennesker som opplever å stå alene med synspunkter og erfaringer omkring livssituasjon, utviklingsprosesser og åndelige opplevelser. Vi lever i en brytningstid og mange mennesker søker nye ståsteder og nye retninger.
 

Som åndelig søkende står mennesker ofte alene. Hva tror jeg på? Hvor er jeg på vei? Hva er meningen med livet? Hva er riktig for meg? Hvordan kan jeg bidra til samfunnet? Dette er bare noen av de spørsmålene åndelig søkende mennesker stiller seg selv. Og hvem kan gi svar? Healingens Hus bidrar med mange tanker rundt dette, og støtter den enkelte i å finne sin egen mening og sin egen vei.
 

Utdannede healere tilbyr i dag gruppehealing, men healing kan skje på mange andre måter: via en god samtale, en opplyst bok, et dikt, en hjelpende hånd, et kjærlig blikk, å møte forståelse eller å høre andre le. Felles for dette er å føle fellesskap med andre, å være en del av noe, å høre til, å føle at man ikke er alene. I den alternative verden blir mange ofte ensomme i sin søken og det imøtekommer vi i Healingens Hus. Her er rom for fellesskap og plass til forskjellighet og mangfold.
 

Dessuten ønskes på sikt et større samarbeid mellom byens behandlere om alternative og helsefremmende aktiviteter som tar utgangspunkt i den enkeltes vei til selvforståelse og utvikling.