Hva er Healingens Hus?

Healingens Hus henvender seg primært til voksne og spesielt til mennesker som

  • søker indre ro
  • søker ny retning i livet og vil finne ut hva den alternative verden kan inneholde
  • er sensitive/høysensitive og har bruk for å forstå sin sensitivitet og indre opplevelser 
  • er i krise og har bruk for støtte til å se og forstå for å komme videre i livet  


Healingens Hus er universell i sin tilnærming til livet, i den forstand at Huset ikke tilhører noen bestemt retning innenfor det religiøse eller spirituelle. 


Enhver har sin egen tro, overbevisning eller tilhørighet. Det er viktig å ikke bli nyreligiøs eller sektaktig, men være åpne og romslige for mangfoldet. 
 

De enkelte kurs- og foredragsholdere kan være inspirert av tenkere, inspiratorer og kjærlig utøvende fra alle verdenshjørner, fra alle kulturer og trosretninger og ha sin forståelse av sannheten, men det er kun det enkelte menneske som kjenner sin egen sannhet.  

Det vil vi respektere og støtte.


Den opprinnelige visjonen fra 2011
var å skape et Healingens Hus i Trondheim som skal være et samlingssted for søkende mennesker, som deler erfaringer og mottar ny inspirasjon og stoff til ettertanke.

  • En skal kunne gå direkte inn i et «stille rom» og bli healet. Det vil si at det skal stå en healende strøm som vedlikeholdes av trente lysarbeidere.
  • Det er daglige/jevnlige meditasjoner og gruppehealinger som styrker strømmen, healer de som trenger det og vekker lysarbeidere i området.
  • Det holdes kurs og utdannelser som styrker den individuelle vei og lyset i menneskeheten og på jorden.
  • Det er ønskelig med en kafé med levende mat og andre tiltak som styrker livet i livet. En kafé som et uforpliktende sted å møtes og bli kjent med hva som foregår i huset.  
  • Noen tiltak vil komme fra ledergruppen – andre vil komme fra andre som ønsker å sette noe i gang eller prøve noe ut. 


Vi har som mål at den opprinnelige visjonen en dag kan bli en realitet, men aktivitetene må tilpasses antall aktive i ledergruppen og økonomi. Vi er takknemlige for små og større donasjoner som bidrar til å virkeliggjøre visjonen.